Open post

Idéen er værdiløs – teamet er alt

Har du hørt den?

Om du har hørt den eller ikke hørt den før - tror du på det?

Rigtig mange der arbejder med innovation til hverdag ender i den grøft. Det starter meget uskyldigt med at have "den rigtige" idé til hvad innovation er og ikke er.

"Nej! Innovation er ikke bare mer' forretning"
"Det skal være noget der ikke er set før"
"Innovation er noget konkurrenterne ikke lige kommer efter".... og mange andre af slagsen.

Men når de gode idéer møder den virkelige verden ender det ofte helt galt. Enten får man ikke lanceret eller måske får man lanceret men ingen monitization.

Altså - hvis man vil have forretning må man gå efter forretning. Innovation bliver "nice to have". Eller er slet og ret farlig! Hvilket er så sandt som det er sagt. Og så er man i grøften fordi så handler det om forretningsetablering og dermed personerne der gør det. Idéen er ligegyldig.

Der er et "men" - nemlig at også den tankegang er en idé. Dermed at man altid handler på idé. At det er umuligt ikke at handler på en idé.

Faktisk - det hele er idéer. Idéen om behov, idéen om en vision, en mission osv.

Derfor vil jeg foreslå at du bliver 100% bevidst om at det forholder sig sådan. Derefter kikke på hvordan du i virkeligheden beslutter hvad du vil handle på når det kommer til at udvikle ny forretning.

Følgende gælder om du er startup leder eller admin. dir. for en milliard virksomhed: Du skal bruge en kuglepen og tre postits som du lægger på bordet foran dig på række. På den første postit skriver du et sigende ord for den forretning du vil skabe. På postit to skriver du et ord der beskriver den impact du ønsker at skabe. Den tredje postit giver du til en anden person. Du fortæller dem hvilken forretning du er interesseret i og beder dem derefter skrive et ord om hvad de tro de vil få når de køber dit produkt.

Alle tre postits beskriver en form for innovation. Forskellen er hvor langt ude det er - hvor abstrakt. Og dermed vejen til forretning.

Den første er helt konkret for dig. Handler du indenfor rammerne af denne postit vil selve forretningsidéen blive usynlig. Fordi det er så konkret. Det er vigtigt at du fanger denne her fordi dette er 90% årsagen til at det er svært at lave noget "andet". Hvad er andet? Jamen kik på postit to og tre.

Handler du på postit to giver det stadig mening for dig men nu kan du ikke længere arbejde udelukkende med det du har forhånden. For at få den impact du ønsker mangler der nogle brikker så at sige. Og det kan være en show stopper for dig. At skabe de manglende brikker giver både støj og frustration men også glæde. Det kæn være en ny forretningsmodel, ny distribution, ny teknologi, ny design eller noget andet nyt - men stadig håndgribeligt!

Handler du på postit tre skal du virkelig vide hvad du gør. Du er ude på ren eventyr der har tre elementer; fans, "flyve" og forretning. Flyve betyder at noget bliver skabt som alle tror er umulig, ingen vil betale upfront for - fordi det er umuligt og måske mere ærligt, ikke forstå i det fulde omfang. Men lykkedes det siger alle "nåååååå - var det dét du mente. Hvorfor sagde du ikke det fra starten?".

Tre bemærkninger. På postit tre stod der et ord skrevet af en anden. For den person er ordet og især betydning hele konkret. For dig er det totalt absrakt og derfor vil du blot ved at se på ordet ikke synes det er en god idé og derfor ikke handle på det. Hvilket forretningsmæssigt er måske godt det samme.

Det spændende er at det ord faktisk gælder for alle tre postits såfremt det er den samme forretning. Eksempel: Mobiltelefoner. Vi går tilbage til Nokia 2008. Vi ved alle hvad der sker i 2010.

I 2008 vil jeg personligt have skrevet "ingen afstand". Hvilket for mig betyder ingen afstand mellem mig og teknologien eller mellem mig og den jeg taler med eller helt generelt mellem mig og det jeg vil ha'. Nokia læste den postit.... men handlede på postit 1 (mer af det de gjorde).

Apple læste den postit og handlede på postit 2. Forretningsmæssigt har Apple gjort det godt ved at handle på postit 2 - bring det til postit 1 i nogle år og derefter gå til postit 2 igen.

Elan Musk, Jeff Bozos og nu også Richard Branson går efter postit 3. Hvis postit 1 handler først og fremmest om forretning, postit 2 handler om at skabe en ny interface mellem os og omverdenen. Så handler postit 3 om at forbigå naturlovene.

Det kan give dig en god tommelfingerregel. Det kan også hjælpe dig til at gennemskue hvad du i virkeligheden er interesseret i.

Hvad tænker du nu om team versus idé?

Tak fordi du kikkede forbi. Held og lykke med innovation og disruption

Image Source: maneeacc)

Open post

efterår 2017

Kære læser - jeg er ved at starte efter en god og lang sommerferie. Håber du har nydt din og velkommen tilbage.

Efteråret bliver spændende for mit vedkommende. Der er workshops og sparring-for-ledere på programmet. Der bliver CoCreationCards træning gennem DJØF.

Og i Innovation Embassy regi bliver der taget inititativ til et ret stort (globalt) innovationsprojekt. Mere om det senere.

Du skal tak fordi du kikkede forbi

Erik